ท่านต้องการให้ ทต.คลองลานพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 225 )
35.66%
ด้านการสื่อสาร ( 189 )
29.95%
ด้านสาธารณูปโภค ( 205 )
32.49%
ด้านสาธารณะสุข ( 2 )
0.32%
ด้านเทคโนโลยีในตำบล ( 10 )
1.58%