พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกประดับหินพระยาดำรง)  (จังหวัด กำแพงเพชร)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : พรรณไม้ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน (ดอกประดับหินพระยาดำรง)
 
ที่ตั้ง :
 
ข้อมูล : ลักษณะ : ไม้ล้มลุกปีเดียว ขึ้นตามเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำ ตามที่ชื้น พบในช่วงฤดูฝน ใบ : ใบเดี่ยว รูปรี ขนาดโตเต็มที่ กว้าง 13- 15 เซนติเมตร ยาว 24 – 25 เซนติเมตร ก้านใบยาว 14 เซนติเมตร ขอบใบหยัก ฐานใบเบี้ยว ปลายใบแหลม ด้านหลังใบและท้องใบมีสีต่างกัน หนึ่งกอมีประมาณ 7- 20 ใบ ดอก : ดอกออกเป็นช่อ แต่ละช่อมีประมาณ 3 - 17 ดอก ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 23 เซนติเมตร ดอกย่อยมีขนาด 5 -6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกสีม่วง กลีบดอกมี 4 กลีบ เชื่อมติดกันที่ฐาน กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบเชื่อมติดกัน ดอกบานไม่พร้อมกัน หนึ่งกอมีช่อดอกตั้งแต่ 1 -13 ช่อดอก ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม พืชชนิดนี้อยู่ในวงศ์ GESNERIACEAE เดิมอยู่ในสกุล Chirita แต่เมื่อตรวจสอบกับพืชตัวอย่างที่มีทั้งหมดในระดับโมเลกุลแล้ว พบว่าพืชชนิดนี้ มีความแตกต่างกันกับพืชในสกุลนี้ จึงได้จัดให้อยู่ในสกุลใหม่ คือ Damrongia โดยอัญเชิญพระนามของกรมพระยาดำรงราชานุภาพมาตั้งเพื่อเป็นการระลึกถึง ซึ่งเป็นสกุลใหม่ของโลก และได้ตั้งชื่อพืชที่เป็นชนิดใหม่ที่ค้นพบนี้ว่า Damrongiacyanantha ส่วนชื่อไทยนั้นมีชื่อว่า ดอกประดับหินพระยาดำรง เป็นพรรณไม้ที่มีดอกสีม่วงอมน้ำเงิน ขึ้นอยู่บริเวณโขดหินด้านหน้าของน้ำตกคลองลาน ซึ่งพบเกิดขึ้นเองที่อุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งเดียวเท่านั้น เป็นไม้ล้มลุกปีเดียว ขึ้นตามเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำ ตามที่ชื้น พบในช่วงฤดูฝน ดอกมีสีม่วงอมน้ำเงิน เต็มพื้นที่บริเวณโขดหินทางเข้าน้ำตก ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม ของทุกปี
 
 
ผู้เข้าชม 517 ท่าน