หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มบ้านไร่บ่่อน้ำ) หมู่ที่ 17 บ้านป่าสน   24 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   20 มิ.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มมออนามัย-กลุ่มกลางบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านสวนส้ม   19 มิ.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน-บ้่านมอมะรื่น) หมู่ที่ 15 บ้านมอมะรื่น   19 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   19 มิ.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านคลองปลาร้า-เมี่ยนบึงหล่ม) หมู่ที่ 13 บ้านคลองปลาร้า   17 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดุูเด็กแรกเกิด   12 มิ.ย. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา ม.9 บ้านคลองเตย   7 มิ.ย. 2562 22
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา   6 มิ.ย. 2562 47
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35