หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

           เมื่อพุธวันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดคลองลาน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตตำบลคลองลานพัฒนา เข้าร่วมโครางการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ของตำบลคลองลานพัฒนา การแสดงออกของคนในชุมชนถึงความเคารพนับถือและให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 16.26 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 78 ท่าน