โครงการมหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้จัดโครงการมหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ สนามกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ภริยานายอำเภอ   คลองลาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎร         บนพื้นที่สูง กรมทหารพรานที่ 35 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ชนเผ่าทั้ง 6 ชนเผ่า และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานในครั้งนี้  เพื่อบำรุงรักษา อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป เพื่อเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงออกของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ .เพื่อสร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้เกิดแก่คนในชุมชน และเพื่อส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความแปลกและแตกต่าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 11.03 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย