ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่่ ประจำปี พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 16.35 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 41 ท่าน