โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  โดยนายบรรจง  รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด   นางสาวนภารัตน์  บัวเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน  เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาชำระภาษีตรงเวลา และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อชี้แจง/ตอบข้อซักถามในการดำเนินงานของเทศบาลและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 13.52 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย