การมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  
 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นำโดย นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกันมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับมอบมาจากอำเภอคลองลาน ให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ซึ่งในตำบลคลองลานพัฒนามีผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 2,067 ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14.32 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย