ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 15.47 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 51 ท่าน