รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 14.14 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 38 ท่าน