ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 11.33 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 50 ท่าน