ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 14.22 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 40 ท่าน