ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 9715 กพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อดินลูกรัง จำนวน 240 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำคลองลาน) หมู่ที่ 12 บ้านมอตะแบก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำคลองลาน) หมู่ที่ 12 บ้านมอตะแบก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มี.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ สพฐ. งวดที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำคลองลาน) หมู่ที่ 12 บ้านมอตะแบก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11