หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


นายบรรจง รุจนยุทธ
นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา
 


นายไชยยุทธ สุโชดายน
รองนายกเทศมนตรี


นายทักษิณ จิตชัยเจริญกุล
รองนายกเทศมนตรี
 


นายสำราญ กองสิน
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายประเสริฐ สงค์รัมย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี