ขอสอบถามการใช้อาคารเอนกประสงค์  167 1 22 ส.ค. 2561
ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล  721 4 16 ก.ค. 2561
วางแผนคืนถิ่น ขุดสระน้ำที่ไร่นา  146 1 20 มิ.ย. 2561
สอบถามตำแหน่ง  2203 13 18 ธ.ค. 2560
สอบถามการปฏิบัติงานของเทศบาล  415 1 31 ก.ค. 2560
โทรศัพ์ของเทศบาลโทรเข้าไม่ได้  1601 2 13 ต.ค. 2559
น้ำท่วม  2069 1 13 ต.ค. 2559
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ  917 0 3 พ.ค. 2559
สอบถามตำแหน่งว่าง(เจ้าพนักงานธุรการ)  949 6 28 ต.ค. 2558
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาเพื่อใช้พื่้นที่สร้างวัดป่าศรัทธาธรรม  382 0 16 ก.ย. 2558
  (1)     2      3      4