หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 บ้านคลองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 ม.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (กลุ่มบ้านนายพร้อม-บ้านป่าสน) ม.17 บ้านป่าสน   21 ม.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน   10 ม.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือเข้าร่วมเป็นสมาชิกในไลน์แอด @มหาดไทย เพื่อรับข้อมูลข่าวสารทีี่สำคัญ   9 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2562    3 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่่ ประจำปี พ.ศ.2562   25 ธ.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562   25 ธ.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในการพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   25 ธ.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว การยื่นแบบและชำระภาษี ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปี 2562   25 ธ.ค. 2561 11
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   21 ธ.ค. 2561 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28