โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556  
 

เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2556  นายบรรจง  รุจนยุทธ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอคลองลานพัฒนา  ร่วมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2556

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2556 เวลา 10.13 น. โดย คุณ อัจฉรา สีกิ

ผู้เข้าชม 632 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย