ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นคอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ซม. จำนวน 6 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6